Ambulancia arrow Obrázkový atlas ORL ochorení arrow Ochorenia ÚSTNEJ DUTINY arrow Kandidóza ústnej dutiny /Soor/
Kandidóza ústnej dutiny /Soor/

  
 kandidóza ústnej dutiny                       kandidóza u toho istého
 /je vidie? mnohopo?etné biele                   pacienta
 bodkovité povlaky na sliznici;                   /poh?ad z iného uhla pre
 pri pokuse o zoškrabnutie povlakov,          zobrazenie rozsahu povlakov/ 
 má pacient boles? a sliznica môže
 krváca?/


  
 stav po vylie?ení                                  kandidóza u mladého muža 
 /ten istý pacient, ktorého nálezy              /je vidie? biele povlaky v ústnej dutine;
 sú zobrazené vyššie;                              modrý gu?atý predmet na jazyku
 po nasadení antimykotickej lie?by            je piercing/  
 dochádza relatívne rýchlo k zlepšeniu     
 nálezu a vyhojeniu/


::: Definícia

         Ples?ové ochorenie sliznice ústnej dutiny.

::: Vyvolávate?

         »  naj?astejšie Candida albicans /plese?/
         »  Aspergillus /u asi 40 % zdravých jedincov sa vyskytuje v ústnej dutine ako
             saprofyt/

::: Výskyt

         »  najmä u ?udí s oslabeným imunitným systémom /u diabetikov – pacientov
             s cukrovkou, u ?udí s AIDS, alebo leukémiou, po ožiarení a chemoterapii
             a pod./
         »  u starších ?udí so zubnou protézou

::: Vznik

         »  plesne sa nachádzajú ako saprofyty /organizmus žijúci z iného
             organizmu/ v ústnej dutine u niektorých ?udí
         »  pri oslabení imunitného systému /vi? vyššie/ ?asto dochádza k aktivácii
             týchto saprofytov  
         »  niekedy vzniká pri nedostato?nej hygiene ústnej dutiny

::: Prejavy

         »  pálenie a bolesti hrdla
         »  ?ažkosti pri preh?taní 
         »  pocit suchosti v ústach
         »  poruchy chuti /Hypogeusis/
         »  zápach z úst /Foetor ex ore/

::: Komplikácie

         »  prechod infekcie do krvi – soorpneumónia /zápal p?úc/, soorencefalitída
             /zápal mozgu/
         »  sepsa /infekcia celého organizmu/

::: Diagnostika /vyšetrenia/

         »  ORL vyšetrenie, najmä dôkladná prehliadka ústnej dutiny
         »  v ústnej dutine => za?ervenanie sliznice, sú prítomne malé bodkovité 
             povlaky
         »  niekedy po uvo?není povlakov môže nasta? krvácanie
         »  výter z ústnej dutiny
         »  v krvi sa serologicky nájdu plesne
         »  niekedy sa vykonáva  sonografické vyšetrenie krku

::: Diferenciálna diagnostika /odlíšenie od iných ochorení/

         »  Leukoplakia v ústnej dutine /povlaky v ústnej dutine vzniknuté na 
             inom podklade/

::: Lie?ba

         Konzervatívna /neoperatívna/
         »  liekom vo?by je Nystatín /antimykotikum – lieky proti ples?am/
         »  hygiena ústnej dutiny kamilkami, jódom
         »  v ?ažších prípadoch sa podávajú antimykotiká parenterálne
             /žilou do celého organizmu/
         »  ak pacienti nosia zubnú protézu, je potrebnú ju vybra?
         »  lie?ba základného ochorenia /napr. cukrovky/

::: Prognóza

         »  pri v?asnej lie?be, antimykotikum rýchlo zaberie
         »  ?asto vznikajú recidívy /návrat ochorenia/
         »  pri v?asnej lie?be, antimykotikum rýchlo zaberie»  ?asto vznikajú
             recidívy /návrat ochorenia/
         »  prechod infekcie do krvi – soorpneumónia /zápal p?úc/,
             soorencefalitída /zápal mozgu/
         »  sepsa /infekcia celého organizmu/
< Späť   ÄŽalej >
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.